Online soutěže

Online soutěže jsou jedním z velmi efektivních způsobů, jak oslovit cílovou skupinu potenciálních zákazníků a zároveň zvýšit pozitivní image vaší značky či produktu u zákazníků stávajících. Hlavním cílem online soutěže je vaši značku či produkt zviditelnit, a to například vytvořením takového typu online soutěže, kdy návštevník musí vyhledat odpovědi na otázky přímo na vašich webových stránkách, což zvýší jejich návštěvnost. Našim cílem je také to, aby se online souteže šířily mezi vašimi potenciálními i stávajícími zákazníky virálně, tzn. aby zákazníci sdíleli online soutěže mezi sebou. Naše agentura pro vás proto vytvoří atraktivní online souteže na Facebooku, webech třetích stran či přímo soutěžní microsites, které vám zajistí zvýšení návštevnosti vašich webových stránek či rozšíření komunity vašich příznivců na Facebooku.

Online soutěže a jejich výhody

  • zviditelnění vaší značky či produktu
  • zvýšení pozitivní image vaší značky či produktu
  • zvýšení návštěvnosti vašich webových stránek
  • rozšíření komunity příznivců na Facebooku